open/close

Закон на Макрон

Насоки относно прилагането на новия закон във Франция, наречен „Loi Macron” са публикувани от френските органи.

Целта на тези насоки е да регулират дейността на чуждестранните транспортни компании, работещи на френска територия. Всички водачи на чуждестранни компании трябва да получават заплата, равна на минималната заплата за Франция, считано от 1 юли 2016 г. Транспортните компании също така трябва да посочат свой представител във Франция.

Реформата се прилага за всички транспортни компании, които не са френски, и които командироват свои служители във Франция съгласно условията, посочени в чл. L 1262-1 и L 1262-2 на френския закон за трудовата заетост, по-конкретно по отношение на:

• трансгранично транспортиране, ако клиентът се намира във Франция или работи във Франция;
• когато дружествата извършват транспортни услуги до някой от техните собствени офиси;
• когато заетото лице е наето на базата на временен договор с цел извършване на транспортни услуги до фирма, работеща във Франция.

Отделът за Набиране на Превозвачи на DSV може да ви свърже с френски компании, които могат да ви помогнат при спазването на условията на закона.
Изисквани формалности - удостоверение за командировка (Attestation de détachement)

• Валидност - до 6 месеца, за няколко командировки. Не се изисква уточняване на съответните операции.
• Форма - шаблонен документ, който се предоставя от Министерството за следните случаи: временна заетост, междукорпоративна заетост, трансгранични услуги
• Използване - водачите трябва да носят копие от Удостоверението в товарния автомобил и да го представят на компетентните органи, ако това бъде поискано по време на проверка. Освен това, водачът трябва да представи и трудовия си договор при поискване. Копие на формуляра трябва да се съхранява или в Дружеството, което е представител във Франция, или в Дружеството, което е наело водача.

Потенциални санкции в случай на неспазване:

Административна глоба (макс. 2 000 евро за наето лице)

• Невъзможност да се представи удостоверение
• Компанията няма назначен представител

Глоба 4-та степен (макс. 750 евро)

• Водачът не разполага с удостоверение за командировка в товарния автомобил

Глоба 3-та степен (макс. 450 евро)

• Водачът не разполага с трудов договор в товарния автомобил

Научете повече за нови закони тук и тук
Станeте DSV превозвач