open/close

Карти за гориво

DSV предлага карти за гориво без предварителен депозит, така че няма да се налага да заплащате горивото с Ваши средства. Ние ще приспаднем стойността от заплащането, което ви дължим.

Предимства:

  • Нетно фактуриране
  • Стратегическо разположени бензиностанции с конкурентни цени по или в близост до всички главни пътища в Европа, денонощно отворени и осигуряващи лесен достъп за товарни автомобили
  • Една фактура на месец, включваща всички зареждания на гориво: по-малко административна работа за вас и бързо получаване на информация
  • DSV ще удържа разхода за горивото преди да извърши дължимите към вас плащания, като ви дава по-дълъг кредитен период
  • Възстановяване на ДДС
  • За Ваша защита, картите за гориво имат ПИН номер, кредитен лимит и могат да бъдат блокирани/отблокирани с едно телефонно обаждане
  • За картите за гориво не се изисква депозит или гаранция
Станeте DSV превозвач