open/close

Нашата визия

Нашият стремеж е да сме водещ световен доставчик, отговарящ на нуждите на клиентите за транспортни и логистични услуги, нареждайки се сред най-печелившите компании в нашата индустрия. По този начин можем да определяме темповете и посоката на собственото си развитие, като същевременно оставаме привлекателен бизнес партньор.

Our vision 

Фокус върху клиентите

Ние предлагаме на своите клиенти глобални и конкурентни транспортни и логистични услуги с високо качество.

За организацията

Ние сме една цялостна компания и се стремим да постигнем правилен баланс между локалните, регионалните и централните задачи и отговорности, докато същевременно защитаваме същността на DSV и се възползваме от мащаба и технологиите на компанията.

Човешки ресурси

Ние се стремим да мотивираме и повишаваме квалификацията на нашите лоялни и талантливи служители в съответствие с променящите се условия на бизнес средата. Предлагаме възможности за повишаване на образованието и за кариерно развитие, като същевременно представляваме привлекателно работно място за служителите си.