open/close

Nasza wizja

Pragniemy być wiodącym światowym dostawcą, spełniającym potrzeby klientów w zakresie usług transportowych i logistycznych. Dążymy do intensywnego rozwoju i zajęcia jednego z pierwszych miejsc w naszej branży. Wyznaczamy w ten sposób własne tempo i kierunek rozwoju, jednocześnie pozostając atrakcyjnym partnerem biznesowym.

Our vision 

 

Kierunki rozwoju

Aktywnie promujemy rozwój w kierunku osiągnięcia zysku, zrównoważony między rozwojem organicznym wykraczającym poza średnią rynkową oraz strategią aktywnego pozyskiwania zasobów, u której podstaw leżą nasze ambicje rynkowe.

Klient w centrum uwagi

Oferujemy klientom globalne i konkurencyjne usługi transportowe i logistyczne, o niezmiennie wysokiej jakości.

Procesy biznesowe

Wewnętrzna wydajność i standaryzacja procesów biznesowych mają kluczowe znaczenie dla uzyskiwania oszczędności, dzięki którym jesteśmy w stanie zachowywać konkurencyjność i dostarczać klientom terminowe usługi wysokiej jakości.

Organizacja

Jesteśmy jedną firmą. Dążymy do uzyskania równowagi między zadaniami i zakresami odpowiedzialności na szczeblu lokalnym, centralnym i na poziomie poszczególnych oddziałów, przy zachowaniu trzonu wartości DSV, a jednocześnie staramy się czerpać korzyści z technologii i skali przedsiębiorstwa.

Zasoby ludzkie

Pragniemy motywować naszych utalentowanych i lojalnych pracowników oraz umożliwiać im rozwój umiejętności, zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami biznesu. Oferujemy odpowiednie szkolenia i możliwości rozwoju kariery. Staramy się być atrakcyjnym pracodawcą, wspierającym pracowników za pomocą wydajnych narzędzi i technologi.

Zostań naszym przewoźnikiem